Site Overlay

GÜNDEMİMİZDEKİLER

21.11.2020-06.12.2020
MAHKEME KARARLARI

1.Ahmet Şık v. Türkiye (no. 2), Başvuru no. 36493/17, Karar tarihi: 24.11.2020

İHAM, Ahmet Şık’ın gazetecilik faaliyeti sebebiyle tutuklanmasına ilişkin davada Sözleşme’nin 5&1 ve 10. maddelerinin ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Günümüz koşullarında tutukluluk tedbiri bir düşman ceza hukuku pratiği haline geldiğinden söz konusu ihlal, muhtelif olmaktan uzak durumdadır.
2. Anayasa Mahkemesi 15/10/2020 tarihinde E.2020/14 numaralı dosyada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinin (E) bendinde yer alan “…6 aydan fazla hapis…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.
Kolluk yetkileri ile donatılan ancak hukuki niteliğinin ne olduğu belirsiz olan ve polis devletinin bir uzantısı olarak tarif edilebilecek bekçilik kurumu; yetki sınırını aşan pek çok işlem yapmakta ve hak ihlallerine sebebiyet vermektedir.
3. Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası Başvurusu, Başvuru no. 2016/14475, Karar tarihi:30/09/2020
Belediye Başkan Yardımcısı tarafından sendika üyeliğinden ayrılmaları yönünde baskı yapılan işçilerin Başsavcılığa yaptıkları şikayetin idarece soruşturmaya izin verilmemesi nedeniyle sonuçsuz kalması sebebiyle AY m. 51’de yer alan sendika hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.
Herhangi bir hak talebinde bulunabilmek bir yana yalnızca sendika üyesi olmanın dahi işçilerin haklarının ihlal edilmesi için yeterli olduğu bir atmosferde, idari makamlar da sermayeden yana tavır almakta ve işçileri güvencesizleştirmektedir.
4.Özkan Karataş ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru no. 2017/31774, Karar tarihi: 14/10/2020
675 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilen başvurucuların OHAL döneminde gerçekleştirdikleri oturma eylemi sebebiyle idari para cezası verilmesinin Ay m. 34’te yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğine karar verilmiştir.
KHK yoluyla ihraç başlı başına hukuksuz bir pratikken bu ihraçlar karşısında yükseltilen her itiraz yine hukuksuz bir biçimde bastırılmaya çalışılmaktadır.
5.Trans kadın Hande Buse Şeker’i öldüren polis memuru Volkan Hicret’e müebbet hapis cezası verildi.
Yargının mevcut durumu göz önünde bulundurulduğunda iyi hal indirimi olmaksızın hükmedilen müebbet hapis cezası olumlu gözükebilecek olsa da eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürmeden ceza verilmemesi eleştirilmektedir.

ÖNERİLERİMİZ

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından hazırlanan ve yurt dışında yaşayan ihraç edilmiş Barış için Akademisyenler’in uğradığı hak ihlallerini konu olan rapor: https://tihvakademi.org/wp-content/uploads/2020/11/BAK_Guncel_Durum_Raporu_Kasim_2020.pdf
İnsan Hakları Okulu tarafından hazırlanan OHAL Döneminde Türkiye’de Akademik Özgürlükler Araştırması Raporu: http://insanhaklariokulu.org/wp-content/uploads/2019/12/Akademik-O%CC%88zgu%CC%88rlu%CC%88kler-Raporu-2019.pdf
Podcast Önerisi: Adalet Atlası spoti.fi/33ZJit2
Tolga Şirin’in “Sahibinin sesi: Bağımlı “insan hakları” kurumları” başlıklı yazısı: https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/sahibinin-sesi-bagimli-insan-haklari-kurumlari,28945
Kemal Gözler’in “Mahkeme Kararlarının Yayınlanması Sorunu” başlıklı yazısı: https://www.anayasa.gen.tr/mah-karar-yayini.htm

GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKENLER

1.Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, İHAM’ın Kavala kararının uygulanması kapsamında hemen tahliyesini isteyen ara karar yayınlandı.

(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a09786)
2.İranlı kadın sığınmacı Z.N. tutulduğu geri gönderme merkezinde cinsel saldırıya maruz bırakıldı ve aynı yerde 5 ay boyunca tutulmaya devam edildi.
Göçmen kadınların erkek şiddetinden korunması devletin pozitif yükümlülükleri arasındadır. Ancak devlet bu esnada göçmen kadınların özgül durumlarını ayrıca düzenleyecek önemde gören İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi tartışmaktaydı.
3.İskoçya Parlamentosu, İskoçya İşçi Partisi milletvekili Monica Lennon tarafından hazırlanan yasa önerisini kabul etti ve İskoçya regl ürünlerini ücretsiz hale getiren ilk ülke oldu.
Regl yoksulluğunu ortadan kaldırmak sosyal devlet ilkesinin bir gereği ve dolayısıyla devletin sorumluluğudur.
4.Şanlıurfa’da, çocuk yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 4 aşiret lideriyle protokol imzaladı.
Anayasa ve yasalar yeterli gelmemiş olacak ki çocukların maruz bırakıldığı hak ihlalleri aşiret liderleri ile pazarlık konusu edilmekte ve protokoller imzalanmaktadır. “Bir hukuk devleti ne şekilde davranamaz?” sorusunu yanıtlarken kullanılabilecek açık bir örnek.
5.Bayram Sokak’ta yaşayan 9 trans kadın, polis tarafından ikinci defa keyfi bir şekilde gözaltına alındı ve evlerinin mühürleneceği söylendi.
Kadınların barınma, sağlık ve çalışma hakkının alenen ihlal edilmesi ve pandemi döneminde evsiz bırakılmaları transfobik politikaların bir ürünüdür.
6.Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyelerine, 18-24 bin TL arasında değişen ‘huzur hakkı’ bağlandığı ortaya çıktı.
Covid-19 pandemisi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan işçilere ayrılan bütçe ise 1178 TL’dir.
7.Hakkında hiçbir kesinleşmiş hüküm bulunmadığı halde geçmiş soruşturmalar sebebiyle avukatlık ruhsatları gasp edilen muhalif stajyer avukatların durumuyla ilgili herhangi bir iyileşme ise hala söz konusu değil.