Site Overlay

NEFES ALAMIYORUZ!

Deli gömleği giydirilmiş bir ülke! Deli gömleği giydirilmiş üniversite! Her şey tek adamın iki dudağı arasında… Diktatörlük sistemi, kapkara bir bulut gibi yaşamlarımızın üzerine çökmüş durumda. Kendi yaşamlarımızla ilgili ağzımızı açmamız yasak. En ufak farklı sese diktatörün tahammülü yok bu sistemde. Hele sokak; diktatöre Gezi’yi hatırlatıyor ki o tümden yasak. 

Gezi, “direniş” demek. Gezi, “özgürlük” demek. Gezi, “dayanışma” demek. Ve Gezi, “gençlik” demek. Tüm bunlar, giderek yalnızlaşan, yalnızlaştıkça daha da hırçınlaşan, çılgınlaşan diktatörün fena asabını bozan şeyler. Üniversite gençliğine baktıkça Gezi’yi görüyor diktatör. Üniversitelerden yükselen özgürlüğün sesi uykularını kaçırıyor. Bu nedenle üniversiteleri tepeden tırnağa teslim almaya çalışıyor. Yeni Gezi’ler olmasın diye ülkede yaptığını üniversitelerde yapıyor, üniversitelerde diktatörlükler kuruyor. 

Yandaş rektörler, yandaş dekanlar, üniversitelerde kurulan diktatörlüklerin tepesine atanıyor. Büyük diktatörün küçük “diktatörcük”leri onlar. Üniversitelerde de tek adam rejimi giderek hepimizi nefes alamaz hale getiriyor ve bilimin boy verebileceği özgürlük iklimi boğuluyor. 

Üniversitede tüm kararlar diktatörcüklerin iki dudağı arasında. Var olan akademik kurullar işlemiyor, işletilmiyor. Öğrenci susturuluyor, akademisyen susturuluyor, işçinin memurun zaten hiçbir söz hakkı yok. 
 

Artık yeter! 
 

Ülkemize de üniversitemize de giydirilmeye çalışılan bu deli gömleğini reddediyoruz! Üniversiteleri, bilimi yok eden bu deli saçması oyunun figüranları olmak istemiyoruz! Üniversiteyi üniversite yapan bilimsel düşünce, özgürlükler olmazsa olmaz; bunu iyi biliyoruz. Özgürlüklerimizi savunmak ve büyütmek için ses veriyoruz! 

Üniversitede tek adam sistemine son verilmelidir. Öğrencisiyle, akademisyeniyle ve tüm çalışanlarıyla üniversite bileşenlerinin üniversite hayatıyla ilgili sözünü söyleyebileceği demokratik katılım mekanizmaları yaratılmalıdır. Üniversitelerde karar yetkisi, üniversite bileşenlerinin oluşturacağı “üniversite meclisleri”nde olmalıdır. Diktatörlerin üniversitelerden kapı dışarı ettiği bilim, ancak bu yoldan tekrar üniversitelere geri dönebilir. 

Tüm üniversitelileri, üniversitelerdeki diktatörlüklere karşı ses vermeye çağırıyoruz! 

Tüm üniversitelileri, özgürlüğü ve bilimi savunmaya çağırıyoruz! 

Tüm üniversitelileri, diktatöre ve diktatörcüklere Gezi’yi hatırlatmaya çağırıyoruz! 

 Üniversitede Diktatörlüğe Son!Üniversiteliler Üniversite Yönetimine; Karar Yetkisi Üniversite Meclislerine!Özgür Yaşam Özgür Üniversite! 

 
Nisan 14, 2016