Site Overlay

RAŞİT TÜKEL HOCAMIZIN YANINDAYIZ!

Rektörlük kurumu, 80 darbesinde üniversitelerin payına düşen YÖK’ün müdüriyet rolünü oynamış ve iktidarın ilçe teşkilatı gibi çalışmışlardır. Rektörlükler, üniversiteleri bilimin ve özgür düşüncenin gelişeceği ortamlar olmaktan çıkarmak için her türlü kurumsal baskı mekanizmalarını kullanıp üniversiteleri iktidarın hizmetine açmışlardır. Bu tarihi rolünü oynayan rektörlüklerden hiçbir beklentimiz olmadığını öncelikle belirtmeliyiz. 
İstanbul Üniversitesi rektörlük seçiminde 294 oy fark atarak 1202 oy ile ilk sırada yer alan demokrat aday Raşit Tükel,  “önceliğimiz, demokrasi,  bilimsel özerklik, toplumun gereksinimleri” sözleriyle üniversitelerin demokratikleşmesi yolunda bir adım atacağını ortaya koymuştur. Raşit Tükel’in bu sözlerinin karşılık bulmasının güvencesi, hocamızın bugüne kadarki duruşundadır. Üniversitelerin ve ülkenin demokratikleşmesi, özgürlüklerin geliştirilmesi doğrultusunda çok sayıda etkinlikte hocamız yer almıştır, almaktadır. Bu yönleriyle AKP’nin adayı ilahiyatçı Mahmut Ak’la Raşit hocamızın kıyaslanması bile hocamıza yapılacak bir haksızlıktır.


Akla zarar disiplin soruşturmalarına, okula karakol kuran polise, akademisyenlerin ve tüm çalışanların çalışma koşullarının güvencesizleştirilmesine, akademik alanın muhafazakârlaştırılma kuşatması altına alınmasına karşı verdiğimiz mücadelede Raşit Tükel hocamızın yanımızda yer alacağından kuşkumuz yoktur. 
Bizler daha önceki uygulamalardan da biliyoruz ki 1 oy almış rektör adayının bile cumhurbaşkanlığınca rektörlüğe atandığı bir faşist sistemde Raşit hocamızın tercih edilmesi olanaksız görünmektedir. 
Rektörlük kurumunun yukarıda ifade ettiğimiz yapısına karşın Raşit hocamızı yine de “özgür yaşam, özgür üniversite” mücadelemizde bir şans olarak görüyor ve yanında yer alıyoruz. Sonuç ne olursa olsun özgürlüklerimizin savunulması ve geliştirilmesi yolunda yine hocamızla birlikte mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. 

 
Mart 23, 2015